Fraternitat de Baix

La mar salada és el guarniment elaborat conjuntament amb el carrer Tordera per la Festa Major de Gràcia de 2016, centrat en un paisatge marí i de pesca. Aquest treball fou reconegut amb el primer premi en el concurs de guarnits de carrers que cada any es cel·lebra entre els carrers que participen a la festa.