Ball del Gambeto de Riudaura

Al llindar de les comarques de la Garrotxa i del Ripollès hi trobem Riudaura, un petit poble que per "la segona pasqua" celebren la festa del Roser. L'acte central de la festa es el Ball del Gambeto, una dansa on hi participen vuit parelles i que el homes van vestits amb una capa llarga i negre, que a Riudaura va cordada a l'estil d'una sotana. D'aquesta peça del vestuari en pren el nom el ball.

L'origen del ball es incert, es tenen referents del permís del Comptat de Besalú per "fer lo ball" al 1356, sense quedar clar que fos aquest el ball que fes referència, en qualsevol cas seria ben diferent al d'avui. Tampoc es pot descartar que hagués format part de les celebracions de la Mare de Deu del Roser, on el ballaven els Pabordes de la Confraria del Roser.

Veure'n més