Sant Antoni a Ascó

Per Sant Antoni a Ascó: jotes i corrides ...

La festa, que esdevé única en el conjunt dels pobles de les comarques de Tarragona, té tot un seguit de trets característics que la fan singular. Els origens de la jota d'Ascó es sitúen a l’època morisca, als "Ordinaments de la vila d'Ascó" de 1520 ja s'esmenta la dansa. El Clavari i els Majorals, que apareixen referenciats en 1739 protagonitzen la festa com a organitzadors i perpetuadors d'aquesta; la plega, amb la recollida de llenya per tot el poble; els tradicionals Tres Tombs, amb la benedicció dels animals i el pa beneït; les tradicionals i populars curses de cavalls, rucs i matxos, les úniques de la Ribera d'Ebre que mai han deixat de realitzar-se; l'encesa de la foguera a la plaça que crema durant tres dies ininterrompudament mentre es balla la jota d'Ascó, amb música i dansa pròpies.

L’any 2010 se li va atorgar la distinció de Festa patrimonial d'interès nacional per part de la Generalitat de Catalunya.

Text de http://www.santantoniasco.org

Veure’n més