Abandonament

Indignació per abandonament: l’abandonament que en les darreres dècades han tingut al nostre país.

Abandonament

Quants accidents han hagut de succeir a l’eix Girona-Vic abans de desdoblar-lo?

Acabaran el TGV? Amb quants anys d’endarreriment? … Ja veureu les corredisses que hi hauran el dia de tallar la cinta: temps al temps …

La carretera N II, per on passen els que venen o van nord enllà, continua amb el desdoblament aturat. Fins quan ?

Benzina enreixadaAutovia secaLa vall del riu sec