Absència de gent, reialme de silenci

Porta. Obertura feta expressament a la paret o mur d’una construcció perquè serveixi de pas per a entrar-hi i sortir-ne.
Finestra. Obertura de forma regular, generalment rectangular, practicada en un mur o paret per a deixar entrar aire i claror dins un edifici i per a poder mirar de dins a fora.
Balcó. Plataforma més o menys ampla que surt d’una paret, està limitada per una balustrada o barana i comunica amb l’interior de l’edifici per una o algunes obertures que arriben fins a nivell de la mateixa plataforma.
Mes enllà de la definició hi ha la vida, l’evolució que el pas dels anys i generacions de famílies han impregnat l’habitatge. L’espai físic on s’ha construït una vida.
L’evolució en el pas dels anys i a voltes l’abandó ho transforma en silenci.


L’inici d’aquesta col·lecció fou el treball presentat a: “Expo Mirades Ier Festival de Fotografia – Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí”.