Gestionar el canvi

Créixer, fer-ser gran, evolucionar, avançar…. i com gestionar-ho tot plegat?

Cal ser-ne conscient, saber que estem en constant canvi i malament si no es així, voldria dir que no hi ha vida.

“Si una cosa funciona, no la toquis” No ens equivoquem, cal estar atents, observant els moviments, l’evolució …

Tot està en constant canvi i quant te’n adones allò que anava be ha deixat de fer-ho tal com cal.

Conèixer els canvis, acceptar-los, assumir-los i posicionar-se adequadament per a que ens afectin positivament.

– Gestionar el canvis
– Gestionar les amenaces
– Gestionar l’adversitat
– Gestionar la incertesa

Tot forma part d’un mateix paquet. Esperem saber-ho fer !!!!