Les botxes

Les Botxes són un joc arrelat a Girona. Ho demostra l’existència des de mitjans dels anys 40 del “Club Bochas Gerona” que tenia la seva seu al Bar Roura del Carrer Figuerola. Aquest club havia esta l’organitzador de diversos campionats i festivals tant d’àmbit espanyol com internacionals a Girona.

Avui a la Devesa hi podem trobar el topònim  “La Plaça de les Botxes”.  Sota els arbres hi ha els camps de joc on el Club de botxes de Girona – Salt, encara hi juga.

En el joc de botxes, dos jugadors o dos equips s’enfronten intentant col·locar les seves boles el més a prop possible de la “bola petita” anomenada bolitx. Tant li fa si es apropant les pròpies o apartant les de l’adversari.

El joc acaba quant tothom ha llançat les seves boles i guanya qui s’hi ha acostat més, sumant tants punts com boles hi ha abans de la primera rival.

Es habitual confondre’l amb el joc de la petanca amb qui guarda moltes semblances.

Anar a la galeria de reportatges - >  Joc o esport?