Món Rugbi … “Una melé de valors”

Amb la col·laboració d’en Bernat Llobet

Al llarg de la història hi han cultures que han practicat jocs que incloïen una pilota amb l’objectiu d’aconseguir fer-la passar per una obertura, tot fent servir mans, peus, o altres parts del cos. El rugbi modern va ser iniciat segons la tradició per Willam ebb Ellis, el joc consisteix en avançar cap el camp enemic amb la pilota sota el braç.

El rugbi és un esport d’equip un esport de contacte, que consta de dos equips de quinze jugadors. Aquests lluiten per la possessió de la pilota i per aconseguir fer un assaig al camp contrari.

Temps de rugbi, una melé de valors …

El període que els jugadors dediquen al joc durant la setmana, l’oportunitat de trobar-se amb els amics, d’arribar a un acord entre tots els companys de l’equip sobre el joc que es pretén fer en el proper partit.

El partit, el moment més esperat, el temps de màxima diversió, però també el temps d’enfortiment del caràcter, de l’autocontrol i del sentit d’equip. Amb la correcta actitud mental envers el joc i amb seguretat arribarà l’èxit, el que no necessàriament està mesurat en termes de resultat, sinó amb el plaer que ens comporta el jugar, respectant els companys, els adversaris i l’àrbitre.

I finalment arribem al tercer temps que és tan important com la resta. Aquest és el temps de trobada amb els adversaris i l’àrbitre després de la batalla. És el temps d’agraïment mutu per haver-se ajudat a gaudir del joc. És el temps de reconeixement d’alguna falta feta i el moment de llimar qualsevol aspresa. Amb una cervesa a la mà s’esborren totes les friccions o malentesos.
El rugbi és molt més que un esport complert en el que s’exerciten els músculs del cos i la ment. El que diferencia el rugbi de la resta és la seva vessant humana.
El rugbi és un joc on l’educació, la disciplina i el respecte són valors que perduren com a principis irrenunciables. Com es veu en els valors d’aquest esport, la gent que el practica és conscient de la necessitat de preservar, de respectar i de transmetre aquests valors, que van més enllà de guanyar o perdre.

En el joc, els jugadors avancen passant-se la pilota cap enrera, com en la vida, que sovint fem un pas enrera que després ens permet avançar-ne dos.

En el joc l’equip i el treball conjunt que fa que s’assoleixin els objectius. En la melé la coordinació i la suma de forces et fa guanyar la pilota i anar cap endavant. La conquesta de la pilota en la touche, requereix de coordinació entre el llançador i els 2 jugadors que aixequen al que la guanyarà. Les individualitats perden pes en relació al conjunt.

El respecte vers el contrari i l’àrbitre, sense es quals no es podria jugar … alguna cosa més que un joc de pilota.