Conreus i masies

Conreuar la terra, fer les tasques necessàries  per a que les plantes fruitin, adobar el sòl, sembrar, esporgar, collir els fruits, cavar, llaurar, regar… a l’entorn d’una masia, que actualment són preuades per al turisme rural en oferir grans habitatges rústics allunyats dels nuclis urbans i propers a boscos i paisatges naturals.