De cercavila o processó

A la nostra cultura les festes quasi sempre tenen una justificació a l’entorn d’una celebració religiosa. A vegades ens encomanem a un sant per demanar-li favor d’altres venerem una verge trobada en una cova i d’altres a l’entorn del calendari religiós. Avui però les arrels es perden per l’interès turístic.
Coses de la modernitat – i dels diners-.