14 de febrer. Eleccions amb COVID

Els jutges no vàren voler traslladar les eleccions al Parlament de Catalunya en unes dates potser menys arriscades pel que fa al maleït corona virus. Sembla que sempre hagi d'haver algú que ens vigili el que fem i aquest algú curiosament sempre va vestit amb toga

De totes formes s'han celebrat, amb moltes mesures de protecció que han fet que tinguin una aparença diferent. El fons, malauradament seran com la resta.

Aquí hi trobareu un petit reportatge del dia d'avui.