La mort no te sexe

Aquest 2018, la processó de Verges ha donat un pas endavant actualitzant una norma no escrita, un sempre ha estat així, als nostres dies. Avui ja ningú hauria de qüestionar l’igualtat d’opcions entre homes i dones, en tots els aspectes i obviament també amb les manifestacions culturals.

Així doncs per la processó del 2018, dues noies varen presentar-se per ballar a la dansa de la mort. Complien tots els requeriments i no hi havia motiu per negar la seva participació i així ho han fet.

Malgrat això, una cosa que hauria de ser normal, va tenir gran ressò mediàtic, televisions, ràdios, diaris ... i es clar, jo mateix, n’hem recollit la novetat.

i també ...


2 thoughts on “La mort no te sexe

Comments are closed.